Tính ghen ghét

Tính ghen ghét làm mất đi sức mạnh của con người.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga