Tình cha mẹ

Không có tình bạn, tình yêu nào như tình cha mẹ thương con.