Tình cảm

Tình cảm chính là tình yêu bản thân, lo lắng với đau khổ, sợ hãi cái chết và hướng tới hạnh phúc.

Xem Thêm Tác Giả Rousseau (Pháp)