Tính cách quá nổi trội

Tính cách quá nổi trội luôn khó dung hòa với xã hội, vì vậy chúng ta thường mang tiền lẻ đi chợ chứ không phải là vàng nén.

Xem Thêm Tác Giả Sanfo (Pháp)