Tình bạn

Tình bạn thường có thể phát triển thành tình yêu, nhưng tình yêu mãi mãi không thể trở thành tình bạn.

Xem Thêm Tác Giả Byron (Anh)