Tình bạn – tình yêu

Tình bạn càng đông càng vui, tình yêu càng đông thì càng rối

  • http://www.facebook.com/people/Nguyễn-Văn-Sơn-Sơn/100002862077533 Nguyễn Văn Sơn Sơn

    hehe…cau nay cua to do..mong moj ng ung ho..>.<