Tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật

Một trong những hạnh phúc lớn của đời sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư.

Xem Thêm Tác Giả Manzôni

Danh Ngôn Cùng Tác Giả