Tín ngưỡng chân chính

Con đường đi thẳng tới tín ngưỡng chân chính phải đi qua sa mạc không có tín ngưỡng mới tới được.

Xem Thêm Tác Giả Gorky (Liên Xô)