Tìm ra những giá trị mới

Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm ra những giá trị mới.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh