Tiếng thổn thức của một trái tim đang yêu

Tiếng thổn thức của một trái tim đang yêu là một nhạc điệu du dương, thánh thót nhất trong các loại âm nhạc ở trần gian.

Xem Thêm Tác Giả Beecher Towe