Tiếng cười hoặc nước mắt

Mọi thứ đều gây ra tiếng cười hoặc nước mắt.

Xem Thêm Tác Giả Seneca