Tiền là phương tiện

Tiền là phương tiện của những người thông minh – Tiền là mục tiêu của những kẻ ngu ngốc.

Xem Thêm Tác Giả Ngô Quang Hùng