Tiền không quan trọng

Tiền không quan trọng – Mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền để coi tiền là không quan trọng.

Xem Thêm Tác Giả Ngô Quang Hùng