Tiền bạc

Tiền bạc của người giàu là ở trong túi, của người nghèo là ở trong tim.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga