Tiền bạc

Tình yêu làm được một cái gì đấy. Tiền bạc làm được tất cả.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Đức