Tiền bạc

Đàn ông không có tiền như sói không răng.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp