Tiền bạc

Cái túi càng nhẹ đi bao nhiêu thì nỗi buồn càng nặng bấy nhiêu.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nam Tư

  • http://www.facebook.com/tran.thanh.1044 Tran Thi Minh Thanh

    Khi trẻ đi đến quán rượu để uống rượu,về già sẽ đi đến quán rượu để ăn xin.

  • wap tai game

    Hay thật í bạn à

    http://muong14.info