Tiền bạc

Cái túi càng nhẹ đi bao nhiêu thì nỗi buồn càng nặng bấy nhiêu.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nam Tư