Thương tiếc lúc ta chết

Hãy sống như thế nào để ngay cả người đào mồ cũng phải thương tiếc lúc ta chết.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain