Thượng đế

Thượng đế rất công bằng. Khi ngài ban cho người con gái trí tuệ thì không ban cho cô ta vẻ đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Vô Danh