Thửa ruộng khô cằn

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ấn Độ