Thửa ruộng khô cằn

Người đàn bà mà không biết trang điểm thì chỉ giống như thửa ruộng khô cằn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ấn Độ

  • thanhnhan12ken

    Co hoan nan moi thay tran tinh