Thông minh tài trí

Thông minh tài trí là đòn bẩy thúc đẩy xã hội.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)