Thói quen

Thói quen làm những gì tốt đẹp nhất trần thế trở nên tầm thường.

Xem Thêm Tác Giả Bade Rvew