Thời gian hóa trang

Thời gian hóa trang của người đàn bà nhất định tỉ lệ thuận với tuổi tác của cô ta.

Xem Thêm Tác Giả Peter (Pháp)