Thời gian

Thời gian trôi qua tăng cường thêm tình bạn nhưng lại làm phai nhạt tình yêu.

Xem Thêm Tác Giả Bruyere (Pháp)