Thơ và tranh

Sự phân biệt giữa thơ và tranh: tranh là thơ của người câm, thơ là tranh của người mù.

Xem Thêm Tác Giả Da Vince (Ý)