Thiếu tình yêu

Chết vì thiếu tình yêu thì ghê sợ quá. Đó là sự chết ngạt của tâm hồn.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo