Thiện là

Thiện là bị động, nó phục tùng lý trí; ác là chủ động, nó sinh ra hành động. Thiện là thiên đường, ác là địa ngục.

Xem Thêm Tác Giả Block (Anh)