Thiên đường

Thiên đường ở dưới chân các bà mẹ.

Xem Thêm Tác Giả Kinh Hồi Giáo