Thiên đường cho những người nghèo

Thượng đế đã ban thiên đường cho những người nghèo, còn với những người giàu, thiên đường của họ ở ngay trên mặt đất.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Thụy Điển