Theo đuổi hạnh phúc

Tôi học một cách theo đuổi hạnh phúc đó chính là kiềm chế dục vọng của bản thân, mà không nghĩ cách thỏa mãn chúng.

Xem Thêm Tác Giả Milton (Anh)