Theo đuổi hạnh phúc

Hãy theo đuổi hạnh phúc của con người! Đây là nhịp điệu thế giới của con người, là thế giới của cái đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Mushanoko Jiminoroma (Nhật)