The undertaker will be sorry

Let us live so that when we come to die even the undertaker will be sorry.
Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain