Thế nào là đàn bà

Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu. Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả ROLAND DORGELES