The greatest pleasure in life

The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.
Niềm vui lớn nhất trên đời là làm những việc mà mọi người nói bạn không thể làm được.

Xem Thêm Tác Giả Walter Bagehot

Danh Ngôn Cùng Tác Giả