The best of friends

It’s really amazing when two strangers become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.
Kì diệu thay khi hai người xa lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng buồn bã thay khi bạn bè thân thiết lại trở nên hai kẻ xa lạ.

  • http://www.facebook.com/long.thien.3760 Thiên Long
  • http://www.facebook.com/long.thien.3760 Thiên Long

    tang meo

  • estino

    bạn của tôi đã trở thành người xa lạ…

  • Khanh’s Vip’s

    Bạn bè 2 năm của tôi đã trở thành hai người xa lạ :))))