Thất bại trong cuộc sống

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
Nhiều thất bại trong cuộc sống là do lúc bỏ cuộc, người ta không nhận ra họ đã gần thành công đến mức nào rồi.