Thành công có tính quyết định

Ấp ủ những ước vọng và giấc mơ, vì chúng là con đẻ của tâm hồn – là kế hoạch của những thành công có tính quyết định.

Xem Thêm Tác Giả Napoleon Hill