Thẳng thắn với bản thân

Ai thẳng thắn với bản thân và với những người khác thì bao giờ cũng là những người có phẩm chất hết sức quý báu của những tài năng cực kỳ vĩ đại.

Xem Thêm Tác Giả W. Goethe