Thân thiện sinh ra hạnh phúc

Thân thiện sinh ra hạnh phúc, văn minh mang tới hài hòa.

Xem Thêm Tác Giả Hugo (Pháp)