Thảm kịch lớn nhất của nhân loại

Một trong những thảm kịch lớn nhất của nhân loại là: họ thất bại và hoang phí cuộc đời mình trong sầu khổ, sau khi vui hưởng thành công, và không còn ý chí để có thể đứng lên một lần nữa.

Xem Thêm Tác Giả Frederick Van Rensselaer Dey

  • dang quoc phuong

    dem khuya gio lanh nguoi khong lanh
    khuya buon gio lanh nguoi lanh theo