Tha thứ đã là tốt

Tha thứ đã là tốt, quên đi lại càng tốt hơn.

Xem Thêm Tác Giả Brounin