Tha thứ

The noblest revenge is to forgive.
Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Fuller