Tha thứ

Đóng góp bởi hoahongthuy

Tha thứ tương ứng với yêu thương.