Thà nghèo

Thà nghèo mà tự do còn hơn giàu mà nô lệ.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Nga