Thà nghèo

Thà nghèo mà tự do còn hơn giàu mà nô lệ.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Nga

  • Xuanduongthenhut

    bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người