Tên em là đàn bà

Mong manh ơi! Tên em là đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare