Tất cả hành động

Tất cả hành động đều kèm theo nguy hiểm. Người sợ bị thương không thể làm thợ mộc, người sợ thất bại không thể trở thành nhà khoa học.

Xem Thêm Tác Giả Terada Torasan (Nhật Bản)