Tập thể dục ba năm

Tập thể dục ba năm không bằng nằm thêm một tí!