Tảng đá lót chân trên bước đường của kẻ mạnh

The clock of granite which was an obstacle in the pathway of the weak became a stepping stone in the pathway of the strong.
Khối đá hoa cương vốn là vật cản trên đường đi của kẻ yếu lại trở thành tảng đá lót chân trên bước đường của kẻ mạnh.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Carlyle