Tâm hồn của tác giả

Muốn viết hay mọi tác phẩm, nó phải là bài ca cất lên từ tâm hồn của tác giả.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)