Tâm hồn phản ánh cuộc sống

Tâm hồn phản ánh cuộc sống, diện mạo phản ánh tâm hồn.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)